Συντήρηση Ανελκυστήρα

Η συντήρηση των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική από τον νόμο.

Η συντήρηση του ανελκυστήρα είναι απαραίτητη για κάθε πολυκατοικία που διαθέτει ανελκυστήρα για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια όλων των ενοίκων, αλλά και τη μέγιστη λειτουργικότητα.

Στη συντήρηση των ανελκυστήρων χρησιμοποιούμε MONO πιστοποιημένα λιπαντικά και καθαριστικά της κορυφαίας εταιρίας WURTH (Λάδι συντήρησης Drip Control – Multi – Wire Rope Sprey κ.α.).

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση ανελκυστήρων ακόμη και αν δεν έχουν τοποθετηθεί από εμάς.

Χρησιμοποιούμε μηχανογράφιση και την κορυφαία εφαρμογή “Perfect E.R.P.” που ενσωματώνει τις τελευταίες καινοτομίες στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού για γραφεία ανελκυστήρων (Ηλεκτρονικό μητρώο ανελκυστήρων – Αρχείο πιστοποίησης ISO – Ηλεκτρονικός έλεγχος συντηρήσεων, βλαβών κ.α).

Συντήρηση παντώς τύπου Ανελκυστήρα

Συντηρούμε κάθε είδους ανελκυστήρα ή ανυψωτικού συστήματος σε ιδιωτικά ή δημόσια κτίρια.

Αδειοδοτημένο - Εξειδικευμένο Προσωπικό

Εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, άρτια καταρτισμένο το οποίο συνεχώς εκπαιδεύεται στις νέες τεχνολογίες.

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης

Ασφαλίζουμε για στική ευθύνη όλους τους ανελκυστήρες της καθ’όλη τη διάρκεια συντήρησης τους.

Άμεση εξυπηρέτηση 365 Μέρες

Παρέχουμε τη δυνατότητα επιδιόρθωσης βλάβης 365 μέρες το χρόνο.

Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.

Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.

Η συντήρηση των ανελκυστήρων πραγματοποιείται στα τακτικά νόμιμα χρονικά διαστήματα για αποφυγή τυχών δυσλειτουργίας του ανελκυστήρα και γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με τις απαιτούμενες άδειες, συνεχείς ενημερώσεις στην εξέλιξη της τεχνολογίας με σεμινάρια και πολυετή πείρα στην συντήρηση και στις βλάβες.