Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ

Σύστημα Υδραυλικής Κατακόρυφης Ανύψωσης για άτομα με πρόβλημα κινητικότητας με Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ

Αρχή λειτουργίας

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης που έχει σχεδιαστεί για χρήστες με περιορισμένη κινητικότητα, επιτρέποντας την πρόσβαση σε κτίρια όπου δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ή λειτουργία ανελκυστήρα.

Πρόκειται για την οικονομικότερη λύση κάθετης μεταφοράς έως και 7 μέτρα.

Το σύστημα απαιτεί ελάχιστο χώρο, καθιστώντας το ιδανική λύση τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές εφαρμογές.

Που ενδείκνυνται

Εγκατάσταση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο.

Γρήγορη και έυκολη τοποθέτηση του συστήματος.

Κατάλληλο για διαδρομή έως 7 μέτρα

Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης

Πλεονεκτήματα

  • Ελάχιστες απαιτήσεις χώρου εγκατάστασης.

  • Γρήγορη και έυκολη τοποθέτηση του συστήματος.

  • Ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης.

INFO

Οικονομική Εγκατάσταση 85%
Ταχύτητα εγκατάστασης 100%

Ενδεικτικά