Επισκευή – Ανακαίνηση Ανελκυστήρων

Η ανακαίνιση των παλαιών ανελκυστήρων είναι απαραίτητη προκειμένου αυτοί να εκσυγχρονιστούν και να εναρμονιστούν με τα πρότυπα της κοινής Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλιστεί το επίπεδο ασφαλείας για τους επιβαίνοντες.

Αναλαμβάνουμε την επισκευή, τοποθέτηση και αντικατάσταση των μερών του ανελκυστήρα που επιβάλλεται με τα νέα νομοθετικά μέτρα 95/16ΕΚ και τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2 όπως και ΕΝ81.20, ΕΝ81.50 για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα ή λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί βρίσκοντας  την πιο οικονομική λύση για την σωστή λειτουργία, ασφάλεια και καλή αισθητική του ανελκυστήρα σας.

Με την ανακαίνιση πετυχαίνουμε:

Αντικατάστση των επιμέρους παλαιών εξαρτημάτων είτε επειδή έχουν υποστεί φθορά λόγω της χρήσης τους, είτε επειδή δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές που ορίζει η Νομοθεσία.

Αναβαθμίση του επίπεδου ασφαλείας & άνεσης των χρηστών του ανελκυστήρα.

Εξοικονόμειση ενέργειας (με την τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αντιστάθμιση της άεργου ισχύος, με την εγκατάσταση VVVF inverter)

Βελτίωση της αισθητικής των παλαιών θαλάμων, η οποία μειώνεται αισθητά με το πέρας του χρόνου.

Πρίν:

Μετά:

Λύσεις ανακαίνισης – εκσυγχρονισμός:

Θάλαμος

Αντικατάσταση του παλαιού θαλάμου με νέο. Επιλογή από την μεγάλη γκάμα θαλάμων που διαθέτουμε.

Ηλεκτροκινητήρας

Αντικατάσταση της παλαιάς μηχανής του συμβατικού ανελκυστήρα με νέα διπλοτάχυτη ή ακόμη καλύτερα με μια μηχανή INVERTER (VVVF) για βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας και κίνησης.

Συρματόσχοινα

Αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων συρματόσχοινων από νέα εισαγωγής και εγγυημένα μεγάλης αντοχής.

Ηλεκτρικό πίνακα

Αντικατάσταση παλαιού με νέο ηλεκτρονικό πίνακα για τη βελτίωση της ασφάλειας και εξοικονόμηση ενέργειας σε περίπτωση INVERTER (VVVF), με ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα όπως και σύγχρονες ασφαλιστικές διατάξεις.
Δυνατότητα εγκατάστασης πίνακα απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε παλαιά εγκατάσταση συμβατικού ανελκυστήρα.

Εγκατάσταση πόρτας BUS στον υπάρχοντα θάλαμο

Προσαρμογή στον παλαιό θάλαμο αυτόματης πόρτας BUS.

Κομβιοδόχοι – Μπουτόν

Αντικατάσταση της παλαιάς κομβιοδόχου θαλάμου με νέα που διαθέτει οροφοένδειξη και βέλη πορείας  με LED και ενσωματωμένο LED φωτισμό ασφαλείας όπως και δυνατότητα συσκευής αμφίδρομης επικοινωνίας.

Αντικατάσταση κομβιοδόχων ορόφων με οροφοένδειξη και βέλη πορείας  LED.

Περιοριστή ταχύτητας

Αντικατάσταση του παλαιού οροφοδιαλογέα με νέο περιοριστή ταχύτητας πιστοποιημένο σύμφωνα με τα νέα πρότυπα και χρησιμοποιεί συρματόσχοινο και νέο τανυστή με ηλεκτρικό έλεγχο χαλάρωσης συρματοσχοίνου

Επικαθίσεις θαλάμου & αντίβαρου

Τοποθέτηση κατάλληλων προσκρουστήρων θαλάμου και αντίβαρου (αν υπάρχει) στον πυθμένα του φρεατίου.

Αντικατάσταση πορτών ορόφου

Αντικατάσταση των παλαιών ημιαυτόματων πορτών από νέες ημιαυτόματες ή ακόμη και αυτόματες πόρτες.

Δυνατότητα μεγαλύτερου ανοίγματος πόρτας αν το επιτρέπει ο χώρος.

Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας στο θάλαμο

Τοποθέτηση αυτόνομης συσκευής φωνητικής επικοινωνιάς, είτε στην κομβιοδόχο θαλάμου (εφόσον αντικατασταθεί), είτε μέσα στο θάλαμο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2.