Συντήρηση

  • -

Συντήρηση

Αναλαμβάνουμε την συντήρηση ανελκυστήρων ακόμη και αν δεν έχουν τοποθετηθεί από εμάς. Γίνεται από εξειδικευμένο συνεργείο με τις απαιτούμενες άδειες, συνεχείς ενημερώσεις στην εξέλιξη της τεχνολογίας με σεμινάρια και πολυετή πείρα στην συντήρηση και στις βλάβες.