Επισκευή – Ανακαίνιση

  • -

Επισκευή – Ανακαίνιση

Αναλαμβάνουμε την επισκευή, τοποθέτηση και αντικατάσταση των μερών του ανελκυστήρα που επιβάλλεται με τα νέα νομοθετικά μέτρα 95/16ΕΚ και τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2 για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα.