Εστιατορίων, καφέ-μπάρ (Dumbwaiter)

Τύπος PL-B MicroliftDumpwaiter

 

 

Ανελκυστήρας μεταφοράς φορτίων φαγητού για ταβέρνες, μεζονέτες, καφέ, bar,
νοσοκομεία 100kg – 150kg – 200kg