Επισκευή – Ανακαίνιση

 • Αναλαμβάνουμε την επισκευή, τοποθέτηση και αντικατάσταση των μερών του ανελκυστήρα που επιβάλλεται με τα νέα νομοθετικά μέτρα 95/16ΕΚ και τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 81-1, ΕΝ 81-2 για την ασφάλεια και τον εκσυγχρονισμό του ανελκυστήρα ή λόγω της φθοράς που έχουν υποστεί βρίσκοντας  την πιο οικονομική λύση για την σωστή λειτουργία, ασφάλεια και καλή αισθητική του ανελκυστήρα σας.

 


Λύσεις ανακαίνισης – εκσυγχρονισμός

 

 • Θάλαμο

Αντικατάσταση του παλαιού θαλάμου από νέο. Επιλογή από την μεγάλη γκάμα θαλάμων που διαθέτουμε.

 

 • Αντικατάσταση παλαιού κινητήριου μηχανισμού με νέο

Αντικατάσταση της παλαιάς μηχανής με νέα διπλοτάχυτη ή με νέα μηχανή INVERTER (VVVF)

 

 • Συρματόσχοινα

Αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων συρματόσχοινων από νέα.

 

 • Ηλεκτικό πίνακα

Αντικατάσταση παλαιού με νέο πίνακα αυτοματισμού για τη βελτίωση της ασφάλειας, με ηλεκτρονικό οροφοδιαλογέα. Δυνατότητα δυο ταχητήτων ή INVERTER.
Εγκατάσταση πίνακα απεγκλωβισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε παλαιά εγκατάσταση.

 

 • Κομβιοδόχοι

Αντικατάσταση της παλαιάς κομβιοδόχου θαλάμου από νέα με οροφοένδειξη και βέλη πορείας  με LED και ενσωματωμένο φωτισμό ασφαλείας.

Αντικατάσταση κομβιοδόχων ορόφου.

 

 • Εγκατάσταση πόρτας BUS στον υπάρχοντα θάλαμο

Στον παλαιό θάλαμο γίνεται προσαρμογή αυτόματης πόρτας BUS.

 

 • Αντικατάσταση περιοριστή ταχύτητας

Αντικατάσταση με νέο περιοριστή ταχύτητας πιστοποιημένο σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ο οποίος λειτουργεί ανεξάρτητα από τον οροφοδιαλογέα και χρησιμοποιεί συρματόσχοινο και νέο τανυστή με ηλεκτρικό έλεγχο χαλάρωσης συρματοσχοίνου

 

 •  Κλειδαριές πορτών ορόφου

Αντικατάσταση παλαιών κλειδαριών με κλειδαριές που διαθέτουν προμανδάλωση (μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης) σύμφωνα με τα πρότυπα 81-1/2.

 

 • Επικαθίσεις θαλάμου & αντίβαρου

Τοποθέτηση κατάλληλων προσκρουστήρων θαλάμου και αντίβαρου (αν υπάρχει).

 

 • Εγκατάσταση νέων ημιαυτόματων πορτών ορόφου

Αντικατάσταση των παλαιών ημιαυτόματων πορτών από νέες.

 

 • Εγκατάσταση συστήματος αμφίδρομης επικοινωνίας στο θάλαμο

Τοποθέτηση αυτόνομης συσκευής φωνητικής επικοινωνιάς, είτε στην κομβιοδόχο θαλάμου (εφόσον αντικατασταθεί), είτε μέσα στο θάλαμο. Η συσκευή είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ 81-28.