Ανελκυστήρες Προσώπων

wp_000283poo

Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Υδραυλικοί Ανελκυστήρες

Οι Υδραυλικοί ανελκυστήρες λειτουργούν με την πίεση του λαδιού που δημιουργείται από μια αντλία που υπάρχει στο δοχείο λαδιού και τροφοδοτεί μέσω τον βαλβίδων το έμβολο που υπάρχει πίσω ή δίπλα από τον θάλαμο, με την σειρά του το έμβολο είναι συνδεμένο με το πλαίσιο θαλάμου μέσω συρματοσχοίνων (έμμεση ανάρτηση) που είναι και η πιο διαδεδομένη  ή απευθείας συνδεμένο με το πλαίσιο (άμεση ανάρτηση) κινεί τον θάλαμο. Τόσο το έμβολο όσο και το πλαίσιο θαλάμου κινούνται στους ίδιους οδηγούς.

Κατάλληλοί για κτίρια με μικρή συχνότητα χρήσης (πολυκατοικίες λίγων ορόφων και μονοκατοικίες)

 

Πλεονεκτήματα Υδραυλικών Ανελκυστήρων :

 • Εξοικονόμηση χώρου (Δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο πάνω από το φρεάτιο)
 • Χαμηλά επίπεδα θορύβου
 • Απαιτεί λιγότερο χώρο αφού είναι χωρίς αντίβαρα
 • Απεγκλωβισμό σε περίπτωση διακοπής ρεύματος


Μειονεκτήματα :

 • Μεγαλύτερη κατανάλωση ρεύματος από τους Ηλεκτρομηχανικούς (έλξης)
 • Δεν αντέχει σε μεγάλη συχνότητα εκκινήσεων λόγω υπερθέρμανσης του λαδιού
 • Δεν ενδείκνυται για μεγάλες ταχύτητες

 

 

 

IMG_03866

Συμβατικός Ανελκυστήρας (έλξης)

Συμβατικοί – Μηχανικοί (Έλξης)

 

Οι μηχανικοί ανελκυστήρες είναι οι παλαιότεροι στο χώρο αλλά πλέον πιο εξελιγμένοι και αποδοτικοί σε μεγάλης απαίτησης εγκαταστάσεις.
Οι μηχανικοί (συμβατικοί ή έλξης) λειτουργούν με τον κινητήρα, το φρένο και τον μειωτήρα συνδεμένο με την τροχαλία. Από την μια μεριά της τροχαλίας βρίσκεται το πλαίσιο αντιβάρων και από την άλλη  το πλαίσιο του θαλάμου, μεταξύ τους συνδέονται μέσω συρματοσχοίνων. Το πλαίσιο αντιβάρων και θαλάμου κινούνται σταθερά σε διαφορετικούς οδηγούς.
Κατάλληλοι για μεγάλα κτίρια άνω των 5-6 στάσεων, μεγάλες ταχύτητες και με πολλές εκκινήσεις.

 

Πλεονεκτήματα Μηχανικών Ανελκυστήρων :

 • Μεγάλος αριθμός εκκινήσεων
 • Μεγάλη αντοχή σε χαμηλές-υψηλές θερμοκρασίες
 • Υψηλές ταχύτητες
 • Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος (έως και 30%) με την προσθήκη INVERTER (VVVF) και υψηλή ποιότητα κίνησης (ομαλό ξεκίνημα και σταμάτημα)
 • Υπάρχει πλέων και δυνατότητα απεγκλωβισμού σε διακοπή ρεύματος και σε αυτούς τους ανελκυστήρες.

 

Ανελκυστήρες Χωρίς μηχανοστάσιο MRL

Δεν απαιτείται η ύπαρξη μηχανοστασίου για την εγκατάσταση του κινητήριου μηχανισμού. Η τοποθέτηση του γίνεται συνδυαστικά, εσωτερικά του φρεατίου και σε κάποιο κατάλληλο ερμάριο εφαπτόμενο στο φρεάτιο.